Stichting Peuterspeelzalen Heusden is de grootste organisatie voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente Heusden en heeft vestigingen in Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Elshout.

Onze peuterspeelzalen zijn toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar die wonen in de gemeente Heusden.

Spelenderwijs

Peuterspeelzalen Heusden

Spelenderwijs leren in een beschermde, vertrouwde en veilige omgeving. Uw kind is bij ons in goede handen!

De enthousiaste en goed opgeleide pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend spelaanbod waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.
Op deze manier willen wij  peuters optimale ontwikkelingskansen bieden.
Eventuele problemen in de ontwikkeling van kinderen willen we tijdig signaleren. Samen met u verkennen we wat nodig is voor het kind.

In het belang van de kinderen:

  • hebben we regelmatig overleg met ouders en verzorgers;
  • werken we samen met andere organisaties zoals basisscholen en het consultatiebureau;
  • geven we opvoedingsvoorlichting en ondersteuning.

De gemeente Heusden is overtuigd van de grote toegevoegde waarde die het peuterwerk  heeft in het leven van jonge kinderen.  Daarom subsidieert de gemeente het peuterspeelzaalwerk en betalen ouders een relatief lage ouderbijdrage.