//Informatie
Informatie2018-03-15T08:25:26+00:00

Informatie

In de Gemeente Heusden wordt al het peuterspeelzaalwerk al jarenlang naar volle tevredenheid door één organisatie uitgevoerd: de Stichting Peuterspeelzalen Heusden, kortweg SPH.

Vooruitlopend op de aankomende wetswijziging, de wet “Harmonisatie Kinderopvang”, heeft de Gemeente Heusden onderzoek gedaan naar het toekomstig stelsel voorschoolse voorzieningen, met als hoofdvraag de positie van het peuterspeelzaalwerk. Dit omdat het peuterspeelzaalwerk als een waardevolle voorziening binnen de gemeente wordt gezien.

In het kader van de bovengenoemde wet Harmonisatie Kinderopvang, kunnen tweeverdieners dan ook kinderopvangtoeslag voor de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal aanvragen. Vanaf 1 november 2017 staan de peuterspeelzalen geregistreerd als kinderopvang in het Landelijk Registratienummer Kinderopvang. www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Ook is er extra aandacht voor peuters met een VVE-indicatie en peuters die niet onder de kinderopvangtoeslag vallen.

Om alleenverdieners toch een gelijke ouderbijdrage te laten betalen als de tweeverdieners, kunnen zij gebruik gaan maken van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

De Stichting Peuterspeelzalen Heusden is na afloop van de omvorming in staat te voldoen aan de nieuwe eisen zoals gesteld en is in staat onder de nieuwe wetgeving en in een ander speelveld haar werkzaamheden duurzaam voort te zetten op een kwalitatief hoog niveau. Deze omvorming geldt voor de peuters die op 1 januari 2018 van de peuterspeelzalen gebruikmaken.

 

slidingbar tekst