//Ouderbijdrage 
Ouderbijdrage 2018-03-22T09:30:36+00:00

Ouderbijdrage

Sinds 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen van de SPH onder de Wet Kinderopvang.

Tweeverdieners kunnen gebruik maken van kinderopvangtoeslag.  Hoeveel toeslag u ontvangt, hangt af van uw inkomen en leefsituatie. U kunt de kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag zoals bijvoorbeeld alleenverdieners berekenen wij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan de hand van inkomensgegevens die u aan ons verstrekt. De gemeente Heusden subsidieert deze peuterplaatsen zodat het peuterwerk voor alle kinderen toegankelijk blijft.

In de tarieven zijn de tussenliggende vakanties verrekend, u betaalt voor 40 openingsweken per jaar.

Indien u buiten de Gemeente Heusden woont kunt u geen gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplaats.

slidingbar tekst