/Gezondheid en Veiligheid
Gezondheid en Veiligheid2018-03-15T08:20:29+00:00

Gezondheid en veiligheid

De gezondheid en veiligheid van de kinderen en de locaties van Stichting Peuterspeelzalen Heusden heeft onze continue aandacht. Het is belangrijk dat u uw kind onbevangen en veilig kan spelen en dat u uw kind met een gerust hart kunt achterlaten.

Via wetgeving zijn er veel regels opgesteld waaraan wij moeten voldoen. Deze regels gaan over de veiligheid van de speeltoestellen, afspraken omtrent handen wassen na het buiten spelen, controle op mankementen van speelgoed, inspectie van de brandblussers en brandslangen, beperking van verspreiding van infectieziekten, Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers etc.

In opdracht van de gemeente Heusden worden alle peuterspeelzalen jaarlijks door de GGD bezocht en geïnspecteerd. De bevindingen van de GGD worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze GGD rapportages zijn openbaar en door iedereen in te zien.

slidingbar tekst