Methodiek

/Methodiek
Methodiek 2018-01-16T08:31:15+00:00

methodiekVoor- en Vroegschoolse Educatie

Op al onze peuterspeelzalen werken wij met VVE. Dit staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het doel van VVE op zowel peuterspeelzalen (voorschool) als in de kleutergroepen 1 en 2 (vroegschool) is om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs.  Als kinderen bij de start in het onderwijs al een achterstand hebben, is het moeilijk om die nog in te lopen. Daarom loont het om al vroeg in kinderen te investeren.

VVE-Programma Piramide op al onze peuterspeelzalen

In de gemeente Heusden werken alle peuterspeelzalen met het VVE-programma Piramide.
Piramide is een speelse educatieve methode en geschikt voor alle kinderen. Het programma is ontwikkeld door Cito en is het meest gebruikte VVE-programma in Nederland.

Alle peuters bij Stichting Peuterspeelzalen Heusden krijgen het programma Piramide aangeboden. Met behulp van het programma activeren en stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling en werken we spelenderwijs aan sociale vaardigheden, de taalontwikkeling, rekenvaardigheden en de motoriek. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling krijgen meer individuele aandacht en begeleiding. Ons streven is dat ieder kind een goede start kan maken in het onderwijs!

 

 

 

slidingbar tekst